ATPAKAĻ

APAKŠSTACIJA ISOKANKAAN

Projekta tips: Inženierbūves

Pasūtītājs: ABB Oy, ABB Power Systems

Ieguldījums: Būvniecība un montāža

Laiks: 2015–2016

Kompānijas: LEC

Valsts: Somija

Projekta apraksts

LEC veiksmīgi īstenoja 440/110 kV apakšstacijas Isokankaan izbūves projektu, kura mērķis bija nodrošināt tīkla stabilitāti Somijas ziemeļu reģionā.
LEC veica augstsprieguma iekārtu montāžu, primāro savienojumu montāžu, releju aizsardzības un automātikas sistēmas montāžu, kā arī izbūvēja kontrolkabeļu un spēka tīklu. Uzņēmuma pārziņā bija arī ĀSI apgaismojuma izbūve un vadības ēkas elektroinstalācijas montāža. LEC šis projekts bija vērtīga pieredze 400 kV iekārtu montāžā, kā arī tāda tipa pantogrāfa atdalītāju montāžā, kādi vēl Latvijā nav uzstādīti. Šis objekts ļāva demonstrēt LEC profesionalitāti un darba kvalitāti Somijā; arī pasūtītājs projekta realizācijas laikā pozitīvi novērtējis montāžas darbu kvalitāti.

ATPAKAĻ