ATPAKAĻ

SADALES TĪKLS

Projekta tips: Inženierbūve

Pasūtītājs: AS Sadales tīkls

Ieguldījums: Apakšstaciju uzstādīšana, kabeļu montāža, transformatora punktu rekonstrukcija

Laiks: 2014–2016

Kompānijas: LEC

Valsts: Latvija

 

Projekta apraksts

Projekta pasūtītājs AS Sadales tīkls ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Lai izbūvētu kvalitatīvus elektroapgādes ārējos tīklus un uzlabotu elektroenerģijas apgādes drošumu un kvalitāti patērētājiem, LEC vairāku gadu garumā nepārtraukti strādājis daudzos Sadales tīkls objektos.
LEC uzstādījis 39 kompaktās transformatora apakšstacijas, izbūvējis 159 297 m zemsprieguma kabeļu līnijas, 54 072 m vidējā sprieguma kabeļlīnijas un 44 958 m gaisvadu vidējā sprieguma līnijas. Tāpat rekonstruēts arī 31 transformatora punkts.
Visi darbi tika veikti kvalitatīvi un ievērojot stingru darba drošību, bet neaizmirstot arī par galapatērētāja ērtībām. Zemsprieguma darbi tika veikti zem sprieguma, tādējādi maksimāli saīsinot laiku, kad patērētājiem netika piegādāta elektroenerģija.

ATPAKAĻ