TILLBAKA

ALPHYDDAN

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Glommen & Lindberg

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av konstruktioner i armerad betong

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige


 

Projektbeskrivning

Alphyddan eller bara ”Brons” som den har kommit att kallas pga sina skinande fasader, ligger i Bromma i västra Stockholm. Inom ramen för projektet uppförs tre nya sexvåningshus med 125 lägenheter och en underjordisk parkeringsplats på en totalyta av 8 900 m2. Själva byggnadens arkitektur är inte särskilt komplicerad med den ger ett mycket elegant intryck med sina fasader av rotfria stålplattor som blank mässing. I projektet ingår även franska balkonger och terrasser. I de här byggnaderna har Skonto Prefab också byggt in en bärande konstruktion av armerad betong. Likaså ingår det ihåliga täckplattor, filigran- och massiva täckplattor, kolonner, balkar, trappor och massiva väggar i projektet. Skonto Prefab har för projektet tillverkat, levererat och monerat prefabricerade armerade betongkonstruktioner som senare ska kombineras med lättare väggar med träkonstommar.

TILLBAKA