TILLBAKA

APARTMENTHAUS SCHNEEFALKE

Projekttyp: Bostadshus
Beställare: "Swiss Property" AS
Utförda verk: Produktion och leverans av tvärlimat timmer (CLT) 
Tidsperiod: Mars 2016
Företag: "Skonto Cross Timber Systems"
Land: Schweiz
 

Projektbeskrivning
Det exklusiva lägenhethuset "Schneefalke" ligger i den schweiziska skidorten Andermatt. Som ett led i projektet producerade företaget "Skonto Cross Timber Systems" produkten CLT (en industriproducerad flerskiktslimmad massiv träpanel), från vilken ett partnerföretag från Estland producerade en modulbyggnad som levererades och installerades i Schweiz. Projektet var voluminöst och dessutom genomfördes komplex CNC-bearbetning under produktionen. Efter genomförandet av projektet bedömde kunden att företaget "Cross Timber Systems" utförde allt arbete med stor omsorg och hög kvalitet. Projektet är anmärkningsvärt också för att vara ett av de första stora byggprojekten med användning av CLT Europa. Med detta projekt har företaget "Cross Timber Systems" markant främjat byggmaterialet "CLT" på den europeiska marknaden.
 

TILLBAKA