TILLBAKA

BRF FINNBODA DOCKLANDS

Projekttyp: Bostäder

Beställare: HSB Bostad AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av armerad betongkonstruktion

Tidsperiod: 2013–2014

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Projektets plan var att skapa nya fyrvåningsbostäder i Stockholm med en bärande konstruktion av prefabricerad armerad betong och metall. Inom ramen för detta var det SkontoPrefab som projekterade, tillverkade, levererade och monterade prefabricerade den armerade betong- och metallkonstruktionen. Inom projektet skapades ihåliga täckplattor, massiva täckplattor, kolonner, balkar, trappor, trappräcken, massiva väggar och väggar av halvsandwichpaneler.
Den största utmaningen var att kunna förena byggnadens ytterväggar från1950-talet med en modern byggnad. Genom att man kunde möta alla de arkitektoniska kraven lyckades man med detta.

TILLBAKA