TILLBAKA

CENTRUS

Projekttyp: Bostäder, kommersiella byggnader

Beställare: SIA Centrus Real One

Investering: Fasader och uppförande av byggnader

Tidsperiod: 2014–2015

Företag: Skonto Būve, Skonto Plan, Skonto Prefab

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Multifunktionella Centrus är ett av de mest omfattande byggprojekten i Rigas historiska centrum. I denna ingår två bostadshus med 7 våningar och 84 lägenheter, vars innehavare har en unik möjlighet att utnyttja huvudstadens centrums alla fördelar med och samtidigt kunna njuta av ett bekvämt privatliv i kvalitativa, moderna lägenheter.
På två våningsplan under jord har man byggt parkeringsplatser, och det omfattande projektet kombinerar attraktiva promenadvägar med välinredda platser för avkoppling. I byggnadernas entréplan har man inrättat kommersiella lokaler: affärer och caféer.
”Detta är en av de mer ovanliga platserna i Rigas centrum där hela kvarteret berörs av ombyggnaden. I vår roll som byggspecialister är det en ära att inom ramen för kvarteret Centrus få möjlighet att inte enbart uppföra byggnader utan även skapa en miljö, en allmän plats med atmosfär”, kommenterar Skonto Būves projektledare Aldis Rērihs.
Företaget Skonto Būve är huvudentreprenör inom detta projekt. Glasskonstruktionerna tillverkas av Skonto Plan inom Skonto Grupa medan företaget Skonto Prefab garanterar att byggobjekten får sina prefabricerade fasadelement av armerad betong. I projektet har man använt fasadmaterial av högsta kvalitet. Eftersom själva byggarbetet skulle förevara i stadens historiska centrum var det nödvändigt att ta det mycket varsamt. Byggnaderna kan stoltsera med komplicerade, prefabricerade fasader av armerad betong och konstruktiva lösningar. En utmaning var också att bygga en separat värmeanläggning till varje lägenhet för att byggnaderna skulle utnyttjas energieffektivt med miljövänliga lösningar.
”Alla utförda arbeten uppfyllde beställarens krav, var kvalitativa och följde gällande lettiska byggnormer. Beställaren intygar att Skonto Būve visat hög professionalitet i hur de utfört alla byggarbeten, och rekommenderar dem till andra beställare som ett pålitlig och kunnigt byggföretag med en skicklig projektledning till andra beställare att samarbeta med”, lyder den positiva bedömningen från byggkomplexet Centrus utvecklare, företagets Centrus Real One representanter.

TILLBAKA