TILLBAKA

DEN SÖDRA BRON

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Riga Stads utvecklingsavdelning

Investering: Bro och infrastrukturutbyggnad

Tidsperiod: 2004–2012

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Den södra bron är hela Baltikums mest imponerande infrastrukturobjekt, som realiserades efter att landets återvunnit sin självständighet. I projektet ingår inte bara korsandet av Daugava utan även alla de viadukter, broställningar och tillfartsvägar som ingår i denna sträcka av Östra huvudvägen. Den södra bron har avsevärt kunnat avlasta trafiken från de tre andra broarna över Daugava. Från Pardaugavas norra del och Rigas ytterområden går det nu betydligt snabbare att nå de västra och nordvästra delarna av Riga över den här bron.
Skonto Būve var en viktig partner i det här projektet och i företagets åtaganden ingick allt som rörde ombyggnaden av befintliga kommunikationer samt nya utbyggnader. Företaget skulle också säkra ombyggnaden av gas- och vattenledningar samt genomföra en total ombyggnad av hela det elektriska kabel- och värmeledningsnätet.
Företaget utförde många arbeten knutna till utbyggnaden av trafiknätet, allt från att förbereda en byggplats till en utbyggnad av vägförbindelser samt vägarbeten. Bärande väggar i ett stycke konstruerades och brons bärande konstruktioner kontrollerades. Den största utmaningen var att kunna garantera ett oavbrutet trafikflöde. Att under byggtiden rekonstruera det slaviska järnvägsnätet samt skapa ett transportnav i tre nivåer genom att bygga ut tillfartsvägarna och organisera trafiken. Skonto Būves uppdrag inbegrep även uppförande av trottoarer samt trafikljus.
”Kvaliteten på projektering och byggarbeten uppfyllde såväl lettiska som europeiska byggnormer. Genom att påskynda tidsplanen för arbetet kunde objektet överlämnas för användning före det planerade slutdatumet”, framförde beställaren Riga Stads utvecklingsavdelning om samarbetet med Skonto Būve.

TILLBAKA