TILLBAKA

HOTELL ELIZABETE

Projekttyp: Offentlig byggnad

Beställare: SIA Elizabetes Centrs

Investering: Projektering och konstruktion av byggnaden

Tidsperiod: 2006–2008

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Hotel Radisson Blu Elizabete Hotel ligger i hjärtat av Riga, ett livligt område med kontor, affärer och restauranger. Det utmärker sig med sina höga krav på kvalitet, sin kosmopolitiska atmosfär och omfattande service till sina gäster.
Skonto Būve skötte hela hotellets ombyggnadscykel från projektering, utarbetande av detaljerade planer och byggarbeten fram till dess att byggnaden kunde tas i bruk.
De främsta utmaningarna i projektet var ombyggnaden av de intilliggande byggnadernas dåliga tekniska tillstånd och den begränsade åtkomsten till byggobjektet. Detta lyckades man dock lösa och byggnaden kunde inlemmas harmoniskt i gatans övriga bebyggelse med sin ursprungliga fasadutsmyckning. Eftersom hotellet ligger vid en stor, tättrafikerad gata konstruerades även en stor och funktionell parkeringsplats under jord. Själva byggnaden uppfördes i kompositmaterial med cementfylld stålkolonn, prefabricerad stomme och en väggkonstruktion bestående av hopfällbara thermopanel.
”Skonto Būve har visat sig vara ett seriöst och skickligt byggföretag, som använder sig av professionella arbetare och teknologi men lär även upp sin personal. Byggarbetena har ett kvalitativt utförande och allt inom avtalad tidsram. Skonto Būve har som företagare reagerat operativt på beställarens behov genom att upprätthålla kvaliteten på sina tjänster och avsluta arbetet inom avtalad tid,” kommenterar beställaren SIA Elizabetes Centrs och berömmer Skonto Būves arbete. Detta projekt är ett exempel på att det går alldeles utmärkt att samarbeta med ett internationellt lag. Även Skonto Būves lag är glada att hotellet redan har framgångsrikt kunnat användas under flera år och att det är mycket efterfrågat för såväl övernattning som för diverse evenemang.

TILLBAKA