TILLBAKA

HOTELL I ÄLVSJÖ

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: Botrygg AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av den armerade betongkonstruktionen

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Skonto Prefab fick möjlighet att delta i detta omfattande projekt för byggandet av ett nytt 16-våningshotell i Älvsjö, strax utanför Stockholm. Där har man för gästernas bekvämlighet inrättat 174 hotellrum och 77 lägenheter samt parkeringsplatser. Hotellet ligger bra till, nära en pendeltågstation, något som medfört att de i projektet använda fönstren har högsta ljudnivåisolering. Från våning 9 skjuter byggnaden ut en meter, något som var en riktig utmaning för projekteringen av denna komplicerade byggkonstruktion. Dessutom formas hotellet visuellt av en fasad av kakelplattor.
Skonto Prefab var den som projekterade, tillverkade, levererade och monterade de armerade betongelementen, de håliga täckplattorna, de massiva täckplattorna, de massiva väggarna, kolonnerna, balkarna, trapporna samt balkongerna. I det här projektet använde man sig av kolonner i kompositmaterial eller armerad betong med en rostfri stålprofil såväl på ut- som insidan. Man kunde avsluta detta byggobjekt framgångsrikt och dessutom två veckor innan angiven tidsram.

TILLBAKA