TILLBAKA

ISOKANKAAN TRANSFORMATOR-STATION

Projekttyp: Ingenjörsbygge

Beställare: ABB Oy, ABB Power Systems

Investering: Konstruktion och montering

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: LEC

Land: Finland

Projektbeskrivning

LEC har lyckats genomföra projektet med utbyggnaden av Isokankaan 440/110 kV-transformatorstation, där målet var att garantera ett stabilt nät i Finlands norra region.
LEC genomförde montering av högspänningsutrustning, gjorde primära förbindelsearbeten, montering av reläskydd och automatiska system samt byggde ut ett kontrollkabel- och kraftnät. Företaget hade också ansvar för ĀSI utbyggnaden av belysnignen och monteringen av ledningsbyggnadens elinstallationer. LEC fick mycket värdefull erfarenhet av monteringen av 400 k-utrustningen liksom även av en slags pantograffördelare som hittills aldrig installerats i Lettland. I det här objektet fick LEC i Finland demonstrera sin professionalitet och sitt kvalitativa arbete; även beställaren uppskattade verkligen kvaliteten på monteringsarbetena under projektets gång.

TILLBAKA