TILLBAKA

KABELVERKET

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Serneke Bygg Ost

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2016–2017

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Bygget av flervåningshuset Kabelverket för bostäder är del av ett projekt som syftar till att utveckla nya regioner i Stockholm. Ytterligare bostadshus är planerade och där planerar man att inrätta grönområden och fotbollsplaner och även bygga ett sportcentrum och utbildningsinstitutioner.
Även Kabelverket är projekterats så att det lätt ska smälta in i stadens bebyggelse. Femvåningshuset är planerat för 157 välinredda hyreslägenheter samt en parkeringsplats under gården. Sammantaget upptar projektet Kabelverkets territorium en yta på15 585 m2. Skonto Prefab hade ansvar för projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall. Företaget framställde under projektet filigranplattor, massiva väggar, väggar av sandwichtyp, kolonner, balkar, trappor, håliga täckplattor, balkonger och metallkonstruktioner.

TILLBAKA