TILLBAKA

KADO KARIM

Projekttyp: Bostäder

Beställare: SIA Dzintaru Parks

Investering: Huvudbyggentreprenör

Tidsperiod: 2013–2016

Företag: Skonto Būve

Land: Lettland

Projektbeskrivning

I det exklusiva bostadskomplexet Kado Karim har man skapat tre funktionellt sammanslagna byggnader i en och samma stil. Dessa karakteriseras av flytande linjer, rundade former med ett harmoniskt helhetsintryck. Komplexet smälter väl in i miljön i Jurmala och drar tankarna till småstenar slipade av vågorna, sanddynernas sand och barrträdens runda kransar. Projektets upphovsman är en av världen mest efterfrågade personer, den amerikanske designern Karim Rashid men projektets huvudarkitekt är mästaren Andis Silis. Bostadskomplexet är centralt beläget vid parken i Dzintari, något som bidrog till att förbipasserande blev delaktiga redan under byggtiden, men senare uppmärksammades projektet ordentligt och belönades med Lettlands Arkitekturs stora pris för år 2016.
Inom projektet utförde Skonto Būve huvudbyggentreprenörens anvisade arbeten, organiserade och såg till att byggprocessen uppfyllde alla tekniska krav såväl som regelföreskrifter. För att kunna förverkliga upphovsmannens vision och kunna uppnå ett perfekt resultat, måste man först lösa en rad tekniska utmaningar. För att konstruera komplexets källarvåning var man tvungen att sänka grundvattennivån. Och likaså fick man under själva byggrunden bygga in 277 ankarpålar. Under dessa markarbeten grävdes en byggrop längs vars omkrets man parallellt med markarbetena satte upp en stödvägg, som senare också tjänade som yttre gjutform när källarvåningens ytterväggar skulle cementeras.
Byggnaden hade en väldigt ovanligt utformade fasad, som i överensstämmelse med projektet inte innehöll ett enda rakt hörn. Under den här processen satte man dit en robust byggställning, men för fasadbeklädnad och dekoration använde man för första gången i östra Europa ett kvalitativt, fasadsystem med luftinsläpp.
Likaså installerade man i komplexet också ett separat ledningssystem för byggnaden (BMS) som innebär att man kan kontrollera det centrala vvs-systemet och även belysningssystemet. För att maximalt kunna utnyttja denna lilla ytan, inrättades under komplexet en våning under marknivå med parkeringsplatser och reservutrymmen.
Under arbetet med projektet Kado Karim visade Skonto Būve att skönhet inte alltid kräver uppoffringar utan att man såväl kvalitativt som operativt kan uppnå utmärkta resultat, som i sig länge bidrog till att göra Jurmala mer attraktivt.

TILLBAKA