TILLBAKA

KÄMPETORPSSKOLAN

Projekttyp: Offentliga hus

Beställare: "PEAB Sverige AB"

Utförda verk: Design, tillverkning och montering av tre prefabricerade byggnader av betong- och

metallkonstruktioner.

Tidsperiod: 2017-2018

Företag: "Skonto Prefab"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Den moderna skolbyggnaden "Kämpetorpsskolan" ligger i Sverige och är avsedd som skolbyggnad för 1020 studenter. Inom ramen för projektet byggdes det två nya skolbyggnader och en restaurangbyggnad. Projektet präglas av sina sofistikerade arkitektoniska lösningar. Inom ramen för projektet genomförde företaget "Skonto Prefab" design, tillverkning och montering av tre byggnader av prefabricerade betong- och metallkonstruktioner. Företaget genomförde följande delar för projektet på ett framgångsrikt sätt: massiva väggar av armerade betongelement, strukturer av sandwichpaneler, ihåliga täckande golvplattor, massiva paneler och täckande golvplattor, armerade betongtrappor, metallkolumner, samt metallbalkar och överdimensionerade takstolar. Som en del av projektet skapade företaget "Skonto Prefab" också unika dekorativa upphängda fönsteröppningar av prefabricerade armerade betongkonstruktioner, som transporterades från Riga till Hägersten och blev monterat.

TILLBAKA