TILLBAKA

KOMBINERAD VÄRME - OCH KRAFTSTATION

Projekttyp: Ingenjörsverk   

Beställare: AB Rigas Energi

Investering: Ny byggnadskonstruktion, montering av teknisk utrustning, utbyggnad av tekniska kommunikationer

Tidsperiod: 2016–2017

Företag: LEC

Land: Lettland

 

Projektbeskrivning

LEC skapar en byggnad för biovärme och kraftstationen med en elförbrukning på 4,4 MWe och värmeförbrukning på 20 MWth. I företagets ansvar ingår hela arbetsspektrat: själva uppförandet av byggnaden, som löper parallellt med projekteringsarbetena, den tekniska utrustningen, däribland montering av ångturbin, värmerör, spänningsledningar m.m., utbyggnad av el-, gas- och vattenledningar, utvidgning av värme- och kraftstationen innan den tas i bruk.
Projektet realiseras på Vestienas iela i Riga, vilket innebär att man måste överkomma hinder som har med begränsningen av territoriet och placeringen av den befintliga bebyggelsen och el-, gas- och vattenledningar att göra. 
På värme- och kraftstationen installerar man en av det danska företagets Justsen Energiteknik framställda kärl som rymmer 24 MWth med en effektivitet på 88,11 % i vilken man bränner rester av splittved samtidigt som vattnet förångas. Den producerade ångan förs över till ångturbiner tillverkade av det rumänska företaget General Turbo, vilka driver elgeneratorer och på sådant sätt vill producera elektricitet. Enligt ovan ska LEC säkra såväl ett effektivt informationsutbyte mellan alla inblandade i projektet som en rad tekniska frågor: man ska organisera huvuddelen av alla leveranser, montering av utrustning med hjälp av kranar med stor lyftkapacitet. Beställaren är mycket nöjd med LEC kvalitativa arbete, arbetstakt och arbetskultur.
Den nya biovärme- och kraftstationen är planerad att vara ett alternativ till värmeenergi- och elenergiproduktion i Riga, något som skulle göra att man kan minska utflödet, göra uppvärmningen effektivare, sänka kostnaderna för energiproduktionen, minska värmeförlusterna och vid lokal värmeanvädning, se till att det blir en regional utveckling.

TILLBAKA