TILLBAKA

KROGEN

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Botrygg Bygg AB

Investering: Projektering, tillverkning och leverans av en prefabricerad armerad betongkonstruktion

Tidsperiod: 2014–2015

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Krogen är ett flervåningshus i östra Norrköping, en plats som rent historiskt huvudsakligen bildades under den industriella revolutionen och därför också kom att benämnas Sveriges Manchester. För byggandet av bostäder valde man ut en attraktiv plats som ligger bredvid en park och en liten övergång över Motala åm som genomkorsar staden. I krogens två byggnader har man inrymt 130 olika stora lägenheter inredda med alla bekvämligheter av högsta kvalitet och även en underjordisk parkeringsplats.
Skonto Prefab utförde inom detta projekt projektering, tillverkning och leverans av prefabricerade armerade betongväggar. Element gjorde husets fasad inte bara arkitektoniskt mer intressant, men utgjorde en rejäl utmaning. Skonto Prefab team gjort utbuktningar för fönster och dörrar på de massiva väggarna. Projektet avslutades inom den fastställda tidsramen och med bra kvalitet och därför valde man ut Skonto Prefab för att samarbeta med också i andra projekt.

TILLBAKA