TILLBAKA

PRIVATHUS I STORBRITANNIEN

Projekttyp: Flera bostadshus

Beställare: "Tavo Namas UAB" Utförda verk: Tillverkning

Tidsperiod: Augusti 2015

Företag: "Skonto Cross Timber Systems"

Land: Storbritannien

Projektbeskrivning

I augusti 2015 levererade företaget "Skonto Cross Timber Systems" CLT-produkten, eller en industriellt producerad flerskikts massivt träpanel för byggandet av ett privathus i en liten stad i England. Detta var ett av de första projekten av företaget "Skonto Cross Timber Systems", så nya tekniker förvärvades under produktionsprocessen. Dessutom har företagets anställda fått nya färdigheter i arbetet med CLT-material. Företaget måste leta efter lösningar som möjliggör transport av laster med geometriskt mycket olika delar. Emellertid slutfördes alla arbeten inom de fastställda tidsfristerna, och på grund av det fick företaget "Cross Timber Systems" också god utvärdering från kunden.

TILLBAKA