TILLBAKA

KVARNSTUGAN

Projekttyp: Bostadshus

Beställare: "Midroc Contruction AB"

Utförda verk: Design, tillverkning, leverans och montering av konstruktioner i prefabricerad armerat betong.

Tidsperiod: 2014-2017

Företag: "Skonto Prefab", "Industibetong AB", "Gilne Gmbh", företaget SIA "Toget"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Projektet "Kvarnstugan" är ett modernt lägenhetskomplex i Jakobsberg, designad för unga familjer. 85 lägenheter och parkeringsplatser finns i bostadsbyggnaden. Inom projektet levererade företaget "Skonto Prefab" sandwichelement med tegelytor. Under montering var företaget "Skonto Prefab" tvungen att ägna särskild uppmärksamhet på tegelväggar för att uppnå arkitektens designmål. Trots att den totala tidsfrist för projektets genomförande var kort, påverkades inte projektets framgång. Vid slutet av projektet bedömde kunden arbete av företaget "Skonto Prefab" med ett betyg på 8,9. Utöver detta uppgav kunden att arbetet gjordes med hög kvalitet och högt ansvar.

TILLBAKA