TILLBAKA

LINKÖPINGS UNIVERSITETSSJUKHUS-KOMPLEX

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: Litana Scandinavia AB

Investering: Projektering, tillverkning och leverans av filigrantäcke och en armerad betongkonstruktion

Tidsperiod: 2014

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Skonto Prefab uppgift var att tillverka och leverera produkter till bygget av Linköpings universitetssjukhuskomplex. Man tillverkade och levererade armerade betongkonstruktioner, treskiktsväggar, massiva väggar, kolonner, ihåliga täckpaneler samt trappelement liksom även projektering, tillverkning och leverans av filigrantäckning. Treskiktsväggarnas yta gavs med ens speciell profil genom användningen av tonad betong. Likaså utarbetades en teknik för att kunna säkra en jämn ton och kraven på att bibehålla fasadytans speciella kvalitet. Skonto Prefab hade i det här projektet en fantastisk möjlighet att bekanta sig med nya specifika arkitektoniska krav på tillverkningsteknologin för att säkra fasadens dekorativa yta.

TILLBAKA