TILLBAKA

MONO

Projekttyp: Bostadshus
Beställare: "Glommen & Lindberg AB"

Utförda verk: Design, tillverkning, leverans och montering av konstruktioner av armerad betong och metall. Leverans och montering av trappstång.

Tidsperiod: 2016-2018

Företag: "Skonto Prefab" och "Sparre Vreede Partners"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Bostadshus "Mono" ligger i hjärtat av Stockholm, Sveriges huvudstad. Som ett led i projektet utförde företaget "Skonto Prefab" design, tillverkning, leverans och montering av armerad betong och metallkonstruktioner, samt leverans och montering av trappstänger. En av projektets utmaningar var placering av byggarbetsplats i hjärtat av Stockholm vilket gjorde det svårt att leverera storskaliga armerade betongkonstruktioner. Trots utmaningen genomförde företaget "Skonto Prefab" projektet framgångsrikt med positiv feedback från kunden.

 

 

TILLBAKA