TILLBAKA

MUDDUS

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Lasbet Tootmine

Investering: Projektering, tillverkning och leverans av filigranplattor

Tidsperiod: 2014–2015

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Muddus bostadskomplex i Stockholm har knappast förblivit osynligt för förbipasserande eftersom det sticker ut med sin expressiva, fasad i knallrött, sin oregelbundet utformade balkonger och ovanliga innergård. Muddus arkitektur är en utmärkt illustration till två klassiska tankar – dels att färre gånger betyder flera och dels att skönheten döljer sig i detaljerna. I fallet med just färgen på Muddus byggnad och dess knallröda glastegel som glittrar så på avstånd, är byggnadens främsta uttrycksmedel i dess lakoniska arkitektur. Muddus bostadskomplex består av två sjuvåningsbyggnader i vilka man har byggt etthundra välinredda hyreslägenheter men projektets totalyta uppgår till 14 281 m2. Skonto Prefab har inom ramarna för detta projekt projekterat, tillverkat och levererat  filigranplattor. Projektet kunde avslutas med bra kvalitet och inom tidsramarna, något som fick beställaren att välja att samarbeta med Skonto Prefab också i andra projekt.

TILLBAKA