TILLBAKA

ND STUDIOS

Projekttyp: Bostäder

Beställare: SSM Bygg & Fastighets AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av armerad betongkonstruktion

Tidsperiod: 2015

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Skonto Prefab fick möjlighet att delta i bygget av ett nyskapat bostadskvarter i Stockholm, dit man projekterade, tillverkade, levererade och monterade en prefabricerad betongkonstruktion. Logistiken och själva konstruktionen planerades och organiserades i samarbete med kommunens planeringsdavdelning, ansvarig för det nya bostadskvarteret, ett arbete som krävde mycket stor noggrannhet. Den största utmaningen var projekteringen och monteringen av de L-formade balkonghörnen utan undre stöttor och att balkongens tyngd skulle bäras av husets yttre betongkonstruktion, något som Skonto Prefab dock lyckades lösa. Beställaren uppskattade inte bara den visuella kvaligteten på de betongelement Skonto Prefab levererade men även samarbetet med dem och deras arbetsplanering.

TILLBAKA