TILLBAKA

NEO - Medicinaren 25

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: Veidekke Entreprenad AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans samt montering

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Det var för ett nytt medicinskt laboratorium på åttavåningar som Skonto Prefab projekterade, tillverkade, levererade och monterade en prefabricerad konstruktion i armerad betong och metall.
Inom projektet skapades ihåliga täckplattor, massiva täckplattor, betong- och metallkolonner, betong- och metallbalkar, metalltrappor, metallräcken, takstolar i metall och massiva väggar.
Med sina 1 600 ton metallkonstruktioner är detta det största metallprojektet i Skonto Prefabs historia där företaget fått möjlighet att visa upp sig på en bredare marknad.

TILLBAKA