TILLBAKA

ÖSTVÄSTRA JÄRNVÄGS-KORRIDOREN

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: SIA Thales Rail Signalling Solutions Baltics

Investering: Utbyggnad av kabellinjer, installering av signalsystem

Tidsperiod: 2009–2012

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Projektets 1:a etapp i Lettland rörande moderniseringen av järnvägsförbindelsernas och signaliseringssystemets infrastruktur var omfattande och inkluderade järnvägslinjerna Ventspils–Stende, Jelgava–Krustpils och Naujene–Indra. LEC knöt sig ivrigt till detta och de hade ansvaret för utbyggnaden av det optiska och kopparledningarna, 20 Kv elförsörjningskablar samt installeringsarbetena avseende signaliseringssystemet på landsbygden: signaler, spårkretsar, växelvärmesystem, automatik för järnvägskorsningar och reläer, exakta räkneverk m.m. 
LEC bidrag till detta projekt kan helt enkelt omöjligt att uppskatta. Med sin bibehållna höga kvalitetsstandard lyckades man på knappt två år bygga ut mer än 3 000 km av kabelnät. Under projektets mest intensiva period när man byggde ut ett signaliseringssystem på mellan 8-12 järnvägsstationer, sysselsatte LEC mer än 250 arbetare. Dessutom måste också den lyckade arbetsplaneringen och organisationen framhållas, eftersom järnvägstrafiken kunde fortsätta utan avbrott under hela byggprocessen.

 

TILLBAKA