TILLBAKA

ÖVRE VASASTADEN

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Botrygg Bygg AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

 

Projektbeskrivning

Övre Vasastaden är ett nytt, välordnat område i Linköpings centrum, en stad i södra Sverige.
Skapandet av detta har pågått målinriktat sedan 2012 och man planerar att bygga dels flera typer av bostadsområden, dels moderna kontorslokaler och affärer. Projektet är omfattande med en totalyta av 90 000 m2 och utvecklingen och själva bygget beräknas pågå fram till 2018. 
För att göra stadsmiljön intressantare har man låtit bygget få en speciell karaktär, där byggnaderna i Övre Vasastaden skiljer sig från andra med sin arkitektur. I denna blandas det klassiska och funktionalism och stora lägenheter med små, noggrant planerade och trivsamma.
Skonto Prefab deltog i detta projekt i bygget av fyra bostadshus, där man inrättat totalt 287 olika stora lägenheter. Företagets bidrag var projektering, tillverkning och leverans av prefabricerade armerade betongkonstruktoner, massiva väggar, plattor, trappor och balkonger. Projektet kunde avslutas med bra kvalitet och inom tidsramarna, något som fick beställaren att välja att samarbeta med Skonto Prefab också i framtida projekt.

TILLBAKA