TILLBAKA

ORMINGE

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Rossento Bygg & Materials AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2015–2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Orminge är en samling bostäder i Stockholm där Skonto Prefab deltog i bygget och bidrog med projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall. Inom projektet produceras väggar av sandwichtyp, massiva väggar, ihåliga täckplattor, filigranplattor, trappor och metallkonstruktioner. Projektet kunde avslutas med bra kvalitet och inom tidsramarna, något som fick beställaren att välja att samarbeta med Skonto Prefab också i framtida projekt.

TILLBAKA