TILLBAKA

OSCAR PROPERTIES BYGG AB

Projekttyp: Byggande av ett bostadshus

Beställare: "Oscar Properties Bygg AB"

Utförda verk: Produktion och leverans av armerade betongelement, design av betonggolv, filigransarbete och kompletterande täckande plattor

Tidsperiod: 2016-2017

Företag: "Skonto Prefab"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

"79 & Park"är en bostadsbyggnad i Stockholm, som har vunnit Internationell egendomorganisations [International Property Award] priset i kategorin Europas bästa bostadsbyggnad [European Best Residential Building] 2016.

Företaget "Skonto Prefab" levererade armerade betongelement som en del av projektet, samt tillhandahöll design, tillverkning och leverans av filigranbeläggningar/plattor. Under projektet mötte företaget en utmaning: det var flera terrasser i olika höjder inom samma byggnad. Emellertid gjorde företaget sitt jobb mycket framgångsrikt. Under konstruktionen har kunden uttryckt en positiv utvärdering om företagets arbete och vill samarbeta i framtiden.

TILLBAKA