TILLBAKA

PRIVATHUS I JURMALA

Projekttyp:  Bostäder, ombyggnad

Beställare: Privatperson

Investering:  Ombyggnad och nybyggnad av bostäder

Tidsperiod:  2015–2016

Företag: Skonto Būve

Land:  Latvija

Projektbeskrivning

Projekt i vilka ett historiskt arv förenas med vår tids behov är alltid lockande och fyllda av utmaningar. Också denna privategendom i en av Lettlands vackraste städer, nämligen Jurmala, utgör i detta hänseende inget undantag. Den inom ramarna för projektet rekonstruerade trästommen för denna tvåvåningsbyggnad med den bevarade historiska fasaden och det sluttande taktäcket i naturskiffer och med en inredning som möter dagens
behov, allt i enlighet med beställarens önskningar. I enlighet med såväl beställarens som arkitektens önskningar har man på egendomen som i första hand ska vara en bostad, byggt på en ny tvåvåningsbyggnad av betongplattor med en försänkt relief i armerad betong med en synlig konsoldel upp till andra etaget. Den tidstypiska arkitekturen kännetecknas av ett platt tak men fasaden formas såväl av träpaneler som den här och där exponerade armerade betongen. Detta drag kan man notera även i interiören, där det ingår en vägg vid trapporna, vilken exponeras från två sidor och samtidigt är synlig på de båda våningsplanen – en armerad betongkonstruktion som nådde en höjd av 7,1 m. Projektet för interiören utarbetades parallellt med det pågående byggarbetet och ändringar gjordes som Skonto Būve smidigt anpassade sig
till.
Tillsammans med det som projekterats, iscensatte man olika situationer för att förvissa sig om att konstruktionen var säker och uthållig. I samarbete med projektdesignern kom man fram till lösningar också för det inre, till största delen automatiserade mekaniska systemet.
 

TILLBAKA