TILLBAKA

RADARSTATION-KOMPLEX

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: Statliga AB Lettlands lufttrafik

Investering: Byte, montering och rekonstruering av utrustning och antenner för radarstation

Tidsram: 2007–2009

Företag: LEC

Land: Lettland

 

Projektbeskrivning

Flygets radarstationer utgörs av ett komplex av tekniskt komplicerad utrustning, som under hela den tid den är i bruk måste fungera oavbrutet. Av detta skäl måste LEC följa mycket höga kvalitetskrav vid arbetet med radarstationkomplex i Alenija i Riga, Ezerlici, Ergli och vid rekonstruktionen av radarn i Cirava.
Man följde noggrant arbetsplanen och inom ramarna för projektet demonterade man gamla radartorn och inredning, satte upp nya torn och radaranläggningar, monterade utrustningar, uppförde byggkonstruktioner och genomförde även förbättringar inom territoriet. Detta projekt gav LEC möjlighet att bekanta sig med ny teknologi och demonstrera sin skicklighet vid anslutningen av alla dessa olika system.

TILLBAKA