TILLBAKA

RIGAS KRAFTSTATION

Projekttyp: Ingenjörskonstruktion

Beställare: GE Renewable Energy

Investering: Demontering, utbyte, förnyelse och montering av kraftstationsaggregatet

Tidsperiod: 2016–2022

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Rigas kraftstation (HES) började producera elektricitet i mitten på 1970-talet, och där har man inrättat sex kraftaggregat på tillsammans 402 MW. För närvarande har Rigas kraftstation lyckats genomföra rekonstruktioner av vattenkraftprojekt, vilka planeras att vara avslutade år 2022. LEC har ansvar för ett omfattande antal olika arbeten: demontering av befintligt kraftaggregat, byte av turbin och elstator, modernisering av ledningsapparat och byte av draghjulsblock, modernisering av turbinlock och kugghjul för köllvatten samt byte av segment. Likaså bytte man ut poler, tekniska vattensystem, aggregatledning och oljeledningssystem samt primära och sekundära elektriska system. Likaså bytte man ut poler, tekniska vattensystem, aggregatledningar och oljeledningssystem samt primära och sekundära elektriska system. LEC arbetar med modernisering av rotorn, målning och modernisering av den demonterade delen, utförde byttarbeten och monterade kraftaggregat samt levererade moderniserade delar. Inom ramarna för projektet pågår även inställning och kontroll av kraftaggregatet.
Med tanke på projektets betydelse och omfattning har det ställts mycket höga arbets-, miljö- och kvaliteltskrav – allt ifrån specialupplärning för alla inblandade LEC-arbetare till införandet av ett nytt arbetsplaneringssystem.

TILLBAKA