TILLBAKA

Sadales nät

Projekttyp: Ingenjörskonstruktion

Beställare: AB Sadales nät

Investering: Uppsättning av transformatorstation, monteringt av kablar, rekonstruering av transformatorpunkt

Tidsperiod: 2014–2016

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Projektets beställare, AB Sadales nät, är utvecklare och leverantör av elnät i Lettland som säkrar eltillförseln för mer än en miljon kunder, och kan erbjuda sina tjänster på 99 % av landets territorium. För att kunna bygga ut ett kvalitativt yttre elnät samt förbättra säkerheten och kvaliteten på eltillförseln och kvaliteten för kunderna. LEC Har arbetat i flera år i följd med olika objekt på Sadales nät.
LEC har byggt 39 kompakta transformatorstationer, byggt ut 159 297 m linjer med lågspänningskablar, 54 072 m med medelspänningskablar och 44 958 m luftledningar med medelspänningsledningar. På samma sätt rekonstruerades även 31 andra transformatorpunkter.
Alla arbeten utfördes med hög kvalitet och med bibehållen hög arbetssäkerhet utan att för den skulle göra avkall på slutkundens krav. Lågspänningsarbetena gjordes under låg spänning och på så vis förkorta tiden maximalt för tiden som kunderna inte kunde få någon elektricitet.

TILLBAKA