TILLBAKA

SÖRMLANDS MUSEUM

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: NCC Sverige

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2015–2017

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Sörmlands museum i Norrköping är ett besöksvänligt bygdemuseum i vars lokaler inte bara museet ställde ut utan man har skapat skaparverkstäder där och använder dem för bildningsseminarier, som konsertsal för kulturella evenemang, kontorslokaler samt restaurang och kafé. Museets mål äratt bevara traktens historia och kultur för nästa generationer. För att göra byggnaden än mer attraktiv har man inom projektet utarbetat en unik fasad. Den består av sandwichväggar i svart betong som kläds av 47 historiska fotografier ur stadens arkiv. Detta är det första projektet av den här typen för Skonto Prefab med denna typ av väggar och med speciell tillverkningsteknik, som har arbetats fram och förberett några experimentella exemplar i laboratorium.

TILLBAKA