TILLBAKA

STAVEN 3

Projekttyp: Byggnation av underjordisk parkering, offentliga utrymmen, tekniska anläggningar och stödram för en femvånings bostadsbyggnad

Beställare: "Glommen & Lindberg AB"

Utförda verk: Design och montering av bärande konstruktioner av armerat betong och metall

Tidsperiod: 2016–2017

Företaget: "Skonto Prefab"

Land: Sverige

Projektbeskrivning

"Staven 3" är ett bostadshus i Sverige. Som ett led i projektet utförde företaget "Skonto Prefab" konstruktion av armerat betong och metall, samt tillverkning av prefabricerade konstruktioner och montering av de två första våningarna i byggnaden (för parkering, tekniska och offentliga utrymmen) och montering av stödramen (hisstrummor och trapphus i fem våningar).

Företaget "Skonto Prefab" genomförde projektet framgångsrikt. Kunden underströk positivt företagets förmåga att reagera snabbt på förändringar som inträffade under projektets genomförande, vilket gjorde också en positiv inverkan på noggrannheten vid planering av montering och själva montering av prefabricerade element samt kvalitet på de levererade elementen.

TILLBAKA