TILLBAKA

TAMESIS ONE

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: BAM Construction

Investering: Projektering, tillverkning, inköp och montering av fasader

Tidsperiod: 2016

Företag: Skonto Plan

Land: Storbritannien

Projektbeskrivning

Detta moderna femvånings kontorshus som ligger på Themsens flodbankar och har uppkallats efter flodens historiska namn, erbjuder kontorslokaler på en yta av 11 600 m2 samt 300 parkeringsplatser.
Byggnadens arkitektur kännetecknas av plattor i assymetriska, geometriska former och i mitten av detta har man upfört ett atrium.
Inom ramarna för detta projekt projekterade, tillverkade och monterade Skonto Plan såväl hela den yttre fasadkonstruktionen med skjutdörrar och automatiska dörrar på en totalyta av 6 500 m2 som iordningställde och satte upp den hängande glas- och aluminiumtäckta fasaden, atriumets glasfasad med sina skjutdörrar och automatiska dörrar. Ovanför taket på huvudingången kompletteras fasaden med solskyddssystemet brise-soleil.
Skonto Plan skötte även montering av fasadens nödvändiga lyftmekanism.

TILLBAKA