TILLBAKA

TOLLARE STRAND

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Q–Gruppen AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade element av armerad betong

Tidsperiod: 2016

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Tollare Strand uppför tre flervåningsbostadshur längst flodstranden i Nacka, Sverige. 
Projektets totala omfattning uppgick till mer än 10 000 m2, men byggnaderna skiljer sig åt genom sina olika fasader, där man använt sig av både vit betong och tegelväggar. Inom ramen för projektet projekterade, tillverkade, levererade och monterade Skonto Prefab betongelement i vilka man hade satt in fuktisoleringsmaterial. I detta projekt fick Skonto Prefab möjlighet att demonstrera sin nya produkt – tegelväggar – som är såväl tåligare som ger byggnaden en visuellt intressantare arkitektoniskt drag. 

TILLBAKA