TILLBAKA

VISKALI

Projekttyp: Tekniska strukturer

Beställare: Företaget AS "Augstsprieguma tikls" Utförda verk: Rekonstruktion av distributionsanläggning

Tidsperiod: 2016-2019

Företaget: "Latvijas Energoceltnieks"

Land: Lettland

 

Projektbeskrivning

Rekonstruktion av 330/110/20/10 kV transformatorstation nr 40 "Viskali": Företaget "Latvijas Energoceltnieks" genomförde renovering av 110 kV distributionsanläggning för att öka säkerhet av elförsörjning i Jelgava och hela Zemgale region. Arbetet skedde i fem steg. Under rekonstruktionen demonterades den gamla 110 kV-distributionsanläggning och ett nytt 110 kV-anläggning byggdes:

  • inom ramen för ovan nämnda verk utfördes det installation av armerad betongfundament, metallkonstruktioner och 110 kV-anläggning;
  • konstruktion av jordnings krets;
  • konstruktion av kabelkanaler;
  • konstruktion av styrkablar;
  • montering av relä, säkerhets och automatiks anläggningar;
  • anslutning av styrkablar;
  • ombyggnad av befintliga kontrollbyggnad;
  • konstruktion av 110 kV kabelledningar med montering av 110 kV kabelavslutningar.

Rekonstruktion är viktigt för att det för första gången var 110 kV separatorernafrån tillverkare HAPAM installerade i historia av företaget "Latvijas Energoceltnieks".

TILLBAKA