TILLBAKA

TRUBADUREN

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Alfa SSM Bygg AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2015–?

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

Projektbeskrivning

Trubaduren ä ett kvarter med flerbostadshus i Solna nära Stockholm. Det består av nio huskroppar eller tre byggnader och den högsta av dem är elva våningar hög med parkeringsplatser under mark i två plan. Skonto Prefab insats i detta projekt var att projektera, tillverka, leverera och montera konstruktoner av armerad betong och metall. I företagets ansvar låg även massiva väggar, kolonner, balkonger, balkar, ihåliga beläggningspaneler, filigranplattor, mettallkonstruktioner och trappelement. För att arkitektens visioner skulle kunna förverkligas i den faktiska byggnaden, lyckades man lösa en rad tekniska detaljer, t.ex. att man fann lösningar på hur tyngden skulle bäras från femte våningen av en konsollkonstruktion på marken.

TILLBAKA