TILLBAKA

VENTSPILS TRANSFORMATOR-STATION

Projekttyp: Ingenjörsverk

Beställare: AB Lettlands elnät, AB högspänningsnät

Investering: Utarbetande, av byggprojekt, montering och byggande

Tidsperiod: 2012–2017

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Med syftet att höja säkerheten för Ventspils stads elförsörjning, utförde LEC arbeten i etapper på en 330 kV-värme och kraftstation i Ventspils. Mellan 2012 och 2014 byggdes värme- och kraftstationen i Ventspils ut, och mellan 2016 och 2017 sker rekonstruering av 110 kV-värme- och kraftstationen. LEC var ansvarig för utarbetandet av byggprojektet och harmoniseringen, genomförandet av allt byggarbete, delleveranser av elutrustning samt montering och inställning av hela elutrustningen. Innan det tekniska projektarbetet kunde påbörjas, gjordes undersökningar av territoriets mark. När man väl samlat ihop alla geologiska resultat drog man slutsatsen att grunden till värme- och kraftstationens transportal måste pålas, med 15 pålar under varje transportal på ett djup av 14 m. Transportalernas metallkonstruktion tillverkas av S355-pund stål, som gör att man kan minska transportalernas vikt en aning, dvs. avsevärt öka deras hållbarhet.
Undr projektets gång säkrades hela tiden operationen och andra åtgärder för att det inte skulle förekomma någon ogynnsam yttre påverkan på LEC aktiviteter. Beställaren uppskattade verkligen företagets insatser och underströk att ”projektering och byggets monteringsarbeten utförts kvalitativt och inom avtalad tid samt att objektet kunnat överlämnas och tas i bruk.“
Dessutom nominerades projektet med utbyggnaden av Värme- och kraftstationen nr 160 i Ventspils till 330 kV till Lettlands Elektroenergi och Ernergibyggnadsassociations tävling 2014 och vann första pris för nybyggda objekt för mer än en miljon euro.

TILLBAKA