TILLBAKA

WAITROSE SUPERMARKET, HAYWARDS HEALTH

Projekttyp: Affärslokaler

Pasūtītājs: BAM Construction Ltd.

Invesering: Projektering, tillverkning och montering av fönster och dörrar

Tidsperiod: 2016

Företag: Skonto Plan

Land: Storbritannien

Projektbeskrivning

Inom ramarna för planerna på ett ansiktslyftning av Hayward Heath’s järnvägsstation så uppförde man med tanke på stadens invånare och dess besökare en helt ny, enorm livsmedelsaffär för de välkända Waitrose-kedjan med separat parkeringsplats. Skonto Plans investering i detta projekt bestod av projektering, tillverkning och montering av glas- och aluminiumfasader, vanliga dörrar, automatiska dörrar, ALU-räcken och balustrader. Företaget såg också till att får värdefull erfarenhet när det gällde att få de nödvändiga byggmekanismerna att fungera optimalt. Trots den korta tid man hade för själva monteringen, lyckades man under projekteringen utarbeta lösningar med vilkas hjälp man kunde påskynda uppförandet av byggkonstruktionen. Beställaren, BAM Construction Ltd., är mycket nöjd med kvaliteten på Skonto Plans införskaffade material och de professionellt utförda arbetena, något som vittnade om en önskan att samarbeta i även andra projekt.

TILLBAKA