TILLBAKA

WESTBOURNE HOUSE

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Westbourne House Limited

Investering: Projektering, tillverkning och montering av glas- och aluminiumkonstruktionen, fönster och dörrar

Tidsperiod: 2014

Företag: Skonto Plan

Land: Storbritannien

Projektbeskrivning

Arbetet vid Westbourne House flervåningsbostäder var ett förhållandevis litet projekt men i.o.m. detta gick arbetet snabbt och blev lyckat. Byggnadens totala yta uppgår till 3 000 m2 och erbjuder en härlig utsikt från terrasserna på översta våningarna.
Inom ramarna för projektet gjorde man förbättringar på byggnadens exteriör genom att lossa dem från nuvarande fasader och ersätta dem med nya tegelplattor och dekorativ aluminium-glasputs. 
Skonto Plan var den som projekterade, förberedde och satte i glas-aluminiumkonstruktionen, fönster och dörrar. Med hänsyn tagen till konfigureringen av byggnaden projekterade man för och framställde olika övertäckningselement.
Under projektets gång fick Skonto Plan fördjupad kunskap och större skicklighet rörande den specifika anodiseringsprocessen samt att man tagit hänsyn till upparbetningen av den specifika aluminiumprofilen och de konkreta kraven från projektets designteamet. 

TILLBAKA