TILLBAKA

WYKE ROAD PLOT1 OCH TOMTEN WYKE ROAD PLOT2

Projekttyp: Bostadshus

Beställare: "PM Squared Limited" (Storbritannien)

Utförda verk: Företaget utvecklade arbetsritningar, producerade och levererade CLT-konstruktioner

Tidsperiod: 2018

Företaget: "Skonto Prefab" och "Skonto Cross Timber Systems"

Land: Storbritannien

Projektbeskrivning

Tomten "Wyke Road Plot" är ett tvåfamiljshusprojekt i Storbritannien, där företaget "Skonto Prefab" utvecklade arbetsritningar, tillhandahöll produktion till av konstruktioner från företaget "Skonto Cross Timber Systems", och levererade CLT eller industriella tvärlimmat massivt träkonstruktioner. Också CLT möbler designades och tillverkades parallellt med produktion och leverans av CLT-produkter. Projektet möjliggjorde företaget att få en bild av CLT-marknaden och efterfrågan i Storbritannien. I slutet fick företagen bra feedback från projektkunden om kvaliteten på elementen samt utförda arbeten.

TILLBAKA