TILLBAKA

YSTAD ARENA HALLARNA, HUS

Projekttyp: Byggande av ett idrottskomplex

Beställare: "NCC Construction Sverige AB"

Utförda verk: Design, tillverkning och leverans av konstruktioner av prefabricerad armerat betong.

Tidsperiod: 2014-2016

Företaget: "Skonto Prefab"

Land: Sverige

 

 

Projektbeskrivning

Ystad Arena är ett sportkomplex i Sverige som kännetecknas av dess ambitiösa arkitektur. Företaget "Skonto Prefab" levererade i detta projekt 782 m2 sandwichelement med matris och vit betong. Detta var det första projektet i företagets historia att leverera så många sandwichelement med matris och vit betong. Det var också viktigt under projektets process att se till att allt material som användes först registrerades i det svenska registret för att matcha silvernivån. Materialen registrerades i systemet BVB (Byggvarubedömningen). Huvuduppgifter av BVB är att bestämma materialets kemiska sammansättning, kontrollera materialets hållbarhet, ge slutkunden kvalitativ verkställande dokumentation, samt att förbättra miljön med vänliga material.

I helheten använde företaget moderna och högkvalitativa material och teknologier i projektet av Ystad, vilket gjorde det möjligt för projektet att genomföras framgångsrikt och säkerställa att strukturerna levereras vid rätt tidpunkt och i rätt kvalitet. Projektets uppgifter löstes genom att använda matriser av den tyska tillverkaren Reckli av hög kvalitet, vilka användes för att bilda fasadmönstren. I detta fall imiterades det trästrukturer av oregelbundna form på former av den vita betongytan. Med hänsyn till kundens specifika krav på betongfärg utvecklades det ett nytt betongrecept med vit cement från Polen och krossade stenar av granit från Storbritannien. I kombination med lettiska sand och betongtillägningar som producerats i Norge tillhandahölls det den betongfärgen som krävdes av kunden samt de tekniska egenskaperna hos betong som krävs enligt standarden. Detta gäller även betonghållfasthetsklass C40/50 med vatten/cementförhållande <0,4 och överensstämmelse med extern exponeringsklass XC4/XF.

 

TILLBAKA